06-41553922    info@bodycontroldollen.nl

BODY CONTROL

Bij Body Control kun je op elk niveau en leeftijd sporten!
"doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg"


Voorwaarden/Privacy wet

Contributie dient in de 1e week van het nieuwe kwartaal betaalt te worden door middel van een automatisch incasso of contante betaling.
Opzeggen dient voor de eerste van het nieuwe kwartaal te gebeuren.
Bij tussentijdse opzegging en/of blessures blijft de contributie verschuldigd tot eerst volgend kwartaal.
Niet opgezegd voor de eerste van nieuw kwartaal betekent nog een kwartaal betalen.
Lessen inhalen kan in overleg. Gemiste lessen kun je inhalen binnen een maand, of anders in overleg. de niet gebruikte lessen kun je niet opsparen. De lessen gaan door bij minimaal vijf deelnemers of in overleg.
Opzeggen moet schriftelijk gedaan worden via info@bodycontroldollen.nl
De contributie is over het hele jaar berekend de volgende weken vallen daarbij uit:  voorjaarsvakantie (1), meivakantie(1), zomervakantie (3 weken bouwvak) ,herfstvakantie (1) en de kerstvakantie(2)

Deelname aan de lessen van Body Control Dollen is op eigen risico, Body Control Dollen is niet verantwoordelijke voor eventuele blessures en/of schade aan kleding of andere materialen. Je dient je elke les aan te melden via de pay en plan app.

Body Control Dollen maakt voor reclame, onder andere op facebook, foto`s, wilt u niet gepubliceerd worden in reclame voor Body Control? Laat mij dit weten door een e-mail te sturen.
Betaling per kwartaal / per les is akkoord gaan met de voorwaarden.


Privacy Wet;

De website “Bodycontroldollen” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Body Control Dollen statutair gevestigd te Daarle. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Body Control garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt Body Control gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres).Body Control gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) diensten van Body Control van op de hoogte te houden. Hierbij tracht Body Control rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Body Control t.a.v. Hermien Dollen , Nieuwstadweg 2, 7688 PW Daarle of per e-mail aan info@bodycontroldollen.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Uw gegevens verwijderen?
Wij bewaren uw gegevens. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar info@bodycontroldollen.nl sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Body Control voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.